Krista Mielismäki-Kettunen

Förvaltningsassistent +358 40 724 9802

Tradenom

  • Ekonomiförvaltning
  • IT-stöd
  • Kontorsuppgifter