Yasmin Samaletdin

Interaktionsansvarig – RSF finansierade Mobile Futures projekt

PeM

RSF finansierade Mobile Futures projektets koordinering, kommunikation och interaktion