Työ- ja elinkeinoministeriö 1.9.- 30.11. 2022

Tavoitteena on laatia Työ- ja elinkeinoministeriölle malli, jonka avulla voidaan seurata sekä tiekartan tavoitteiden saavuttamisastetta että toimenpiteiden etenemistä.

Päävastuu hankkeesta on Innolink Group OYllä.

Hankkeen tutkija Siirtolaisuusinstituutissa: