Seinäjoen kaupunkiseudun K8-kunnat (Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki), 2019–2021

Hankkeen johtaja: Markku Mattila

Hankkeen tavoite:

Muuttoliike muovaa voimakkaasti suomalaista yhteiskuntaa ja vaikuttaa kuntien elinvoimaisuuteen, jonka keskeisimmät tekijät ovat inhimillinen pääoma ja ihmiset. Tällä hetkellä voimakkaimmat muuttovirrat kohdistuvat pääkaupunkiseutuun ja suurimpiin kaupunkeihin, jotka imevät väestöä sekä ulkomailta että muualta Suomesta. Näiden seutujen ulkopuoliset alueet kilpailevat kuitenkin samoista resursseista säilyttääkseen elinvoimansa. Kasvun ja elinvoiman edellytys on riittävä ja ikärakenteeltaan kasvua tukeva väestöpohja. Tutkimushankkeen keskiössä ovat tulomuuttajat ja alueelta muuttaneet: miten saada ihmiset valitsemaan asuinpaikakseen Seinäjoen kaupunkiseutu, miten sitouttaa heidät alueelle? Hanke perustuu usealla mittarilla tehtyyn tilanneseurantaan, tiedon analysointiin, ongelmakohtien tunnistamiseen ja tutkimuksellisten ratkaisumallien kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä Seinäjoen kaupunkiseudusta vetovoimaisempi tulevaisuudessa.

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen yliopistokeskus, SeAMK, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen tutkijat:

Tapahtumat:

  • International Seminar on Migration and Regional Economic Development, 29.10.2019. Siirtolaisuusinstituutti, Seinäjoki.