Bakgrund

Den samhälleliga profilen ser annorlunda ut i Svenskfinland än i övriga Finland. Man har tätare nätverk i Svenskfinland, en bredare tradition att söka sig utomlands samt en lite annorlunda inställning till invandrare. De erfarenheter man får av forskning angående migration i Svenskfinland kan även ge värdefull input för övriga Finland. Men forskningen behövs framför allt för utvecklingen i Svenskfinland, eftersom migrationen är så väsentlig del av det finlandssvenska samhällslivet.

Syfte och mission

Forska och dokumentera migration i Svenskfinland, emigration, invandring och inre flyttningsrörelser.

Målsättning

Ge kunskap som bas för beslutsfattande på olika nivåer samt även grund för arbete för myndigheter, näringsliv, skolor och den akademiska världen.

Centret är också berett att svara på mer eller mindre akuta samhälleliga behov i frågor som berör centrets verksamhetsområden.

Organisation

Centret för Svenskfinland är en del av Migrationsinstitutet och dess basfinansering kommer i huvudsak från Svenska Kulturfonden. Centrets verksamhet leds av projektledaren. Projektledaren koordinerar och leder forsknings- och utredningsprojekt.

Projekt

Centret ger ut publikationer, arrangerar seminarier och anordnar vid behov utställningar.

För tillfället pågår följande projekt:

MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland
Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Vasa sjukvårdsdistrikt | 2020–2021
Integrationsforskning i Svenskfinland – en bibliografi
Svensk-Österbottniska samfundet | 2020–2021
Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
Svenska Finlands Folkting | 2020

Bokprojekt:

Emigrationen från Svenska Österbotten till Amerika och Sverige 1893–1976 (Magnus Enlund)

Historik över emigranttidningen Finska Amerikanaren/Norden 1897–2014 (Kjell Herberts)

Den finlandssvenska emigrationens historia (Krister Björklund)

Publikationer

Migrationsinstitutets publikationer finns i publikationsarkivtjänsten Doria. Centret för Svenskfinlands publikationer

Nyhetsbrev om invandring och integration i Svenskfinland

Detta nyhetsbrev når ett flertal aktörer inom Svenskfinland, allt från forskare och fonder till olika typer av myndigheter och beslutsfattare. Nyhetsbrevet utkommer tre gånger i året.

Om du vill beställa på Centrets nyhetsbrev, så klicka här

1/2022 / 2/2022 / 3/2022

1/2023

Kontaktuppgifter

På måndagar och tisdagar arbetar följande som projektledares ställföreträdare 1 juni till 30 november 2023:

Kjell Herberts

+358 50 363 2895

kjell.herberts@migrationinstitute.fi

Projektledare Magnus Enlund (studieledighet 1.6.-30.11.2023)

Åbo Akademi Vasa / B4, PB 311, 65101 VASA

Tel. nr. 044-559 2447

magnus.enlund[at]migrationinstitute.fi