Ett seminarium ordnas 23.5.2023 på Academill i Vasa och som hybrid.

Åbo Akademi/Regionalvetenskap har tillsammans med Migrationsinstitutet Centret för Svenskfinland och Yrkeshögskolan Novia utfört en studie i det rurala stannandets dynamik. Syftet med studien är att avgöra vilka faktorer som inverkar på människornas beslut att stanna på landsbygden. Studien genomfördes på Österbottens västkust och omfattar 5 fallstudier, specificerat 5 byar: Jeppo, Maxmo Molpe, Munsala och Terjärv. Dessa byar har som avsikt att representera olika förutsättningar och typer av landsbygd. Projektet innefattar också en policy brief där nationella, regionala och lokala utvecklingsförslag presenteras.

Ni är varmt välkomna till seminariet Rurala stannare: en studie i stannandets dynamik som ordnas den 23.5.2023 i Auditorium Bruun i Academill huset, Strandgatan 2 i Vasa. Seminariet ordnas som ett hybridtillfälle och deltagande via Zoom är därmed möjligt. Deltagandet i seminariet är avgiftsfritt. Med tanke på kaffeserveringen ber vi er anmäla er till seminariet senast 17.5. Anmälan och praktiska frågor skickas till Magnus Enlund (magnus.enlund@migrationinstitute.fi).

Program:
10.00-10.05 Seminariet inleds av forskare Kjell Herberts
10.05-10.35 Projektet presenteras av forskardoktor Kenneth Nordberg
10.35-11.15 Paneldiskussion med forskardoktor Kenneth Nordberg, företagsrådgivare Olav Nylund/Vasek, tidigare kommundirektör Michael Djupsjöbacka, forskare Kjell Herberts
11.15-11.30  Frågor från media och allmänheten
11.30            Avslutande ord av projektledare Magnus Enlund

Moderator:
Projektledare Magnus Enlund, Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland