Nordiska skärgårdssamarbetet, 2017–2018

Projektledare: Magnus Enlund

Målsättning: Utreda ut- och inflyttningen i Ålands, Åbolands, och Stockholms skärgårdar

Forskare: PM Dan Sundblom, PD Pia Liljeroth

Samarbetspartner: Novia, NSS

Publikationer: Morgondagens skärgårdsbo av Dan Sundblom & Pia Liljeroth