Vi har tagit i bruk elektronisk fakturahantering och våra faktureringsadresser är följande: 

Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr.
FO-nummer: 0217712-5

E-fakturor

E-fakturaadress: TE003702177125
Operatör: Tieto Oyj
Operatörs-ID: 003701011385

Pappersfakturor

Stiftelsen för Migrationsinstitutet
PB 3909
02066 DOCUSCAN

E-postfakturor

tieto_pl3909@xbs-salo.com
ämne: PB 3909 Stiftelsen för Migrationsinstitutet
 
Vi föredrar e-fakturor. Om ni ändå ska skicka pappersfakturor, observera att inget annat material förutom fakturor jämte scanningsbara bilagor till dessa får skickas till scanning. Inget annat material (t.ex. kvitton, företagspresenter, kreditkort, inträdesbiljetter) förmedlas via scanningstjänsten.
 
Andra postförsändelser ska skickas till vår besöksadress:

Migrationsinstitutet
Tavastgatan 13
20500 Åbo