Denna mångvetenskapliga bibliografi innehåller forskning om flyttningsrörelser, integration, etniska relationer och motsvarande tematik från 1800-talet till nutid. Bibliografin innehåller även information om invandring, emigration och inre flyttningsrörelser samt nationella minoriteter. Vidare består bibliografin även av ett inledningskapitel, där forskningen kring flyttningsrörelser och dess utveckling från 1970-talet framåt betraktas, men möjliga framtida forskningsteman.