Migrationsinstitutets Emigrantregistret har kompletterats med Martyrologi över ingrianska finländare i webbtjänsten i dag. Förteckningen innehåller personuppgifter om mer än sex tusen finländare som dog i de förföljelser som sovjetledaren Stalin genomförde på 1930-talet.

Martyrologin, som sammanställts av Tyyne Martikainen, använder som huvudkällor ryska matriser, intervjuer med offrens anhöriga och den förteckning över offer för ryssfinländare som samlats in av journalisten Eila Lahti-Argutina, som också är tillgänglig via Emigrantregister.

Emigrantregistret finns på Migrationsinstitutets webbplats.