Enkätundersökningen Föränderlig utlandsfinländskhet utreder vem dagens utlandsfinländare är och hur till exempel coronaviruset och Brexit har påverkat dem. Enkätundersökningen som genomförs av Migrationsinstitutet öppnas den 7 september 2020 och svarstiden pågår fram till den 15 oktober 2020. ”I dessa tider med snabba förändringar behöver vi ny information om utlandsfinländskhet”, säger specialforskare Tuomas Hovi om projektets mål. Enkätundersökningen genomförs i samarbete med Kyrkans arbete bland utlandsfinländare, Finland-Samfundet, Finlands Sjömanskyrka och Folkupplysningssällskapet. Inbjudan till enkäten skickas per post till 6 000 svarspersoner och utöver detta är det digitala frågeformuläret öppet för alla som vill svara på enkäten. Enkäten finns på adressen https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/u4ul4aa45k.

Mer information om projektet:

Specialforskare Tuomas Hovi, tuomas.hovi@migrationinstitute.fi

Ansvarig forskare Miika Tervonen, miika.tervonen@migrationinstitute.fi