Idag har vi släppt en större uppdatering av Emigrantregistret. Den syftar till att göra gränssnittet i registret mer begripligt. Förutom förbättringar av befintliga funktioner innehåller uppdateringen en ny funktion som gör det möjligt för användare att hantera sin kontoinformation.

Uppdateringen bygger på den feedback som vi samlade in i samband med kundundersökningen för Emigrantregistret (2023).

 I ”ändringsloggen” nedan hittar du mer detaljerad information om de uppdaterade och nya funktionerna i gränssnittet.

•”Mina uppgifter” sidan:

  • Uppdatera e-postadress: användare kan ändra sin registrerade e-postadress till en ny som de själva väljer. På så sätt säkerställs att viktiga meddelanden och notiser skickas till rätt adress.
  • Ändra lösenord: Användaren kan ändra sitt nuvarande lösenord till ett nytt, säkrare lösenord via administrationssidan. Detta förbättrar säkerheten för kontot.
  • Prenumerationsstatus: Användaren kan se aktivitetsstatus och utgångsdatum för sin prenumeration. Abonnenten kan fortsätta sin prenumeration genom att trycka på knappen ”Förnya min beställning”.

•Sökfunktioner

  • Förtydligade instruktioner för sökfunktionen
  • Fälten Födelseplats, Bestämmelseortsland, Bestämmelseplats, Bosättning före utvandring ger sökförslag baserat på uppgifterna i registret
  • Tydligare presentation av resultaten i en tabell med möjlighet att sortera alla kolumner
  • Upp till 1000 sökresultat kan visas åt gången
  • Ett formulär på sidan för den enskilda posten för att skicka ett korrigeringsförslag direkt till administratören för Emigrantregistret
  • Förtydligad presentation av referenser och förkortningar
  • Förbättrad användbarhet av sökfunktionen på olika enheter (dator, mobil, surfplatta)