Arbetsbeskrivning

Forskningsprojektet, “Etniska stereotyper över tid – en nordisk jämförelse“, har som syfte att förstå varför, och under vilka omständigheter, stereotyper om olika invandrargrupper och minoriteter uppstår och förändras. Projektet har en sociohistorisk och komparativ ansats, där vi använder oss av storskalig textanalys av digitaliserade tidningsartiklar från 1955 och framåt, för att kvantitativt och kvalitativt kartlägga och jämföra innehållet i stereotyper av olika invandrar- och minoritetsgrupper över tid i Finland och Sverige. Projektet syftar således till att bidra med kunskap om etniska stereotyper som en social konstruktion. Baserat på dessa textanalyser kommer vi också kunna göra prognoser för den framtida möjliga utvecklingen av etniska stereotyper i regionen.

 Tjänsten är på heltid i två år och innebär ansvar för genomförandet av den kvantitativa analysen av nyhetstext i digitala tidningsarkiv i Stockholm och Åbo, samförfattande av vetenskapliga artiklar på engelska, populärvetenskapliga arbeten på svenska eller finska och att presentera forskningsresultat i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Kandidaten kommer att arbeta i en forskargrupp där arbetsspråket är primärt engelska, men dataanalysen innebär att goda språkkunskaper i svenska och/eller finska är mycket användbart.

Kvalifikationer och meriter

Den sökande ska ha disputerat inom de senaste fem åren, eller ha disputationen nära förestående, inom ett samhällsvetenskapligt ämne såsom sociologi, psykologi, statsvetenskap, historia, alternativt inom lingvistik eller computer science. För analysen är det en stor fördel om den sökande kan både svenska och finska. Det är särskilt meriterande om den sökande behärskar analys med hjälp av ”natural language processing” (word embedding models) eller liknande tekniker. Det är meriterande om den sökande tidigare har studerat etnicitet, stereotyper och fördomar, eller har genomfört komparativa undersökningar.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla

  • Ansökningsbrev
  • Ett uppdaterat CV
  • Tre exempel på ditt vetenskapliga arbete
  • Namn och kontaktinformation till två-tre personer som du arbetat med och som är bekanta med ditt arbete

Anställningsvillkor

Tjänsten är på heltid i två år med tillträde tidigast 1 juni och senast 1 september 2022. Tjänsten innebär att längre perioder kommer att spenderas både i Stockholm och Åbo då analys av data måste genomföras på plats. Den sökande kan välja att ha Stockholm/Institutet för framtidsstudier eller Åbo/Migrationsinstitutet i Finland som sin primära arbetsplats. Den sökande förväntas bedriva arbetet på plats på Institutet för framtidsstudier eller Migrationsinstitutet i Finland, men visst distansarbete är också möjligt.

Kontakt

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Moa Bursell som leder projektet, moa.bursell@iffs.se

För mer information om Institutet för framtidsstudier, vänligen kontakta Christina Alwert, christina.alwert@iffs.se

Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Ansökan skickas till jobs@iffs.se senast 1 maj 2022. Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Läs mera