Migrationsinstitutet söker nu för höstterminen två högskolepraktikanter som är intresserade av migrationsforskning till tre månaders arbetsförhållanden till Åbo. Praktiken förutsätter stöd från universitetet. Lönesättning går enligt minimilönen för Kelas arbetsvillkor (1236 euro/månad)

Arbetsuppgifterna består bland annat av transkribering, assistans med dokumentation av material, anonymisering, grafiska uppgifter, översättningsuppgifter (svenska-finska-svenska) arrangemang av evenemang samt andra uppgifter. Arbetsuppgifterna är i huvudsak på finska. Men åtminstone en av praktikanterna bör vara tvåspråkig eller ha goda kunskaper i svenska. Vi följer rekommendationerna under pandemin och arbetsuppgifterna kan göras på distans.

Ansökningar kan lämnas in senast 4.9 kl. 16.00 till adressen: krista.mielismaki@migrationinstitute.fi. Intervjuerna görs fredagen den 11.9.2020. Praktiken inleds så fort som möjligt, gärna i september.

Information: Forskningschef Elli Heikkilä, elli.heikkila@migrationinstitute.fi, 0400695452.