Magnus Enlund

Projektledare +358 44 559 2447

fil.mag., doktorand

  • Finlandsvenska flyttningsrörelser

 

Presentation

Mitt intresseområde är finlandssvenska flyttrörelser. Min egen forskning behandlar finlandssvensk emigration. Genom deltagande i projekt har jag också satt mig in i andra finlandssvenska flyttrörelser, som immigration och interna flyttrörelser i Finland.

Projekt

Morgondagens skärgårdsbor (2018)

Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen (2017)

Ung i Österbotten – Nuoret Pohjanmaalla (2017)

Migration i Finland och Europa, Handbok för lärare (2016)

Urvalda publikationer

Enlund Magnus (2014) Bröderna Witick och den amerikanska drömmen Genos 1/2014 Enlund Magnus (2015) Täyttämätön amerikkalainen unelma, Toim. Mattila, Turku.