Vuonna 2020 päättyneet hankkeet:

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla. Euroopan sosiaalirahasto 2017–2020, Turun kaupungin sivistystoimiala

Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen

Hankkeen johtaja, rahoittaja, kesto: Magnus Enlund, Utvecklingsbolaget Concordia, 2016-2017

Hankkeen tavoite, tutkimuskysymykset

Målsättningen med projektet är att utreda behovet av ett invandrarnätverk i Jakobstadsregionen

Hankkeen tutkijoiden ja heidän osahankkeidensa esittely

PD Sanna Saksela Bergholm

Julkaisut

Rapporten Behöver vi ett invandrarråd? publicerades i januari 2017.

Tapahtumat

Walking café arrangerades i samband med projektet i mars 2016.


Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana

Konsortion osahankkeen johtaja (PI), rahoittaja, kesto: Elli Heikkilä, Euroopan sosiaalirahasto, 2015–2017

Hankkeen tavoite

Instituutin tehtävänä oli kartoittaa Turun kansainvälisten opiskelijoiden muuttosyitä Suomeen ja erityisesti Turkuun, heidän odotuksiaan ja kokemuksiaan Turussa opiskelusta ja asumisesta. Lisäksi selvitettiin heidän kiinnostustaan alueelle jäämiseen, yrittäjyyteen ja ns. suurlähettilästoimintaan. Myöhemmin analysoitiin heidän uransa kehittymistä valmistumisen jälkeen ja laajemmin kokemuksia Turusta opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina.

Hankkeen tutkija: Tytti-Maaria Laine

Keskeiset yhteistyökumppanit

Turun ammattikorkeakoulu (Koordinaattori), Turun yliopisto, Turun kaupunki ja Åbo Akademis Arbetsforum.

Julkaisut

Laine, Tytti-Maaria (2016). International Degree Students – A survey of studying, working and living in Turku. Turku: Institute of Migration, Migration Studies C 28. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/painetutc-sarja-englanninkielinen/c28-international-degree-students-turku-institute-migration-2016.pdf

Laine, Tytti-Maaria (2017). International Degree Students and Graduates – A Follow-up Study on Employment and Social Integration into Turku. Turku: Migration Institute of Finland, Publications 13. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-13-isbn-978-952-7167-32-8-international-degree-students-and-graduates.pdf

Laine, Tytti-Maaria & Elli Heikkilä (2017). International degree students’ experiences of internship and employment in Turku. Siirtolaisuus-Migration 4/2017, 21–23. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/sm_4_2017.pdf

Hankkeen internet-sivusto


Selvitys moniperusteisesta syrjinnästä

Hankkeen johtaja (PI), rahoittaja, kesto: Erikoistutkija Outi Lepola, Oikeusministeriö, 11/2017–4/2018

Hankkeen tavoite, tutkimuskysymykset

Selvityksen tavoitteena oli haastatteluaineistoon pohjautuen analysoida ja tehdä näkyväksi moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuotoja eri väestöryhmissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Selvityksessä kerättiin laadullisin menetelmin kokemuksia ja näkemyksiä syrjinnästä sellaisilta henkilöiltä, jotka kuuluvat sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön että etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön tai vammaisryhmään.

Keskeiset yhteistyökumppanit

Oikeusministeriö, Seta, Rainbow Rights -hanke

Julkaisut

Outi Lepola: Koko ajan jännittyneenä. Moniperusteinen syrjintä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemana. Oikeusministeriö 2018.

Tapahtumat/muu toiminta (merkittävimmät muut toiminnot kuin julkaisut)

Selvityksen esittely:

Siirtolaisuusinstituutin tutkijaseminaari, Turku, 22.5.2018

Lhbtiq-ihmisten kokema moniperusteinen syrjintä Suomessa – tuloksia Rainbow Rights –hankkeen selvityksestä. Sateenkaari-ihmisenä Euroopassa 2018. Lhbtiq-ihmisten moninaisuus syrjinnänvastaisen työn näkökulmana. Eurooppasali, Helsinki, 17.5.2018

Results of Rainbow Rights –project Multiple discrimination research. Rainbow Rights Conference, Tallinn, Estonia, 21.11.2018

Hankkeen ohjausryhmän jäsenenä toimi vastaava tutkija Marja Tiilikainen.


Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi

Konsortion osahankkeen johtaja (PI), Elli Heikkilä, EUSA – Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), 2016–2018

Hankkeen tavoite

Instituutin tehtävänä oli kartoittaa, onko Turun alueen valtaväestön nuorilla ja maahanmuuttajanuorilla keskinäisiä kohtaamisia tai miksi tällaisia kohtaamisia ei ole ollut. Seurantakartoituksessa selvitettiin, miten hanketyö on edistänyt ystävyyssuhteiden muodostumista.

Hankkeen tutkijat: Tytti-Maaria Laine ja Elina Turjanmaa

Keskeiset yhteistyökumppanit

Turun ammattikorkeakoulu (Koordinaattori), Turun yliopisto/Brahea-keskus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Uudenkaupungin Urheilijat-Korihait, Turun kaupunki, Uusikaupunki ja Turun Globaalinuoret

Julkaisut

Turjanmaa, Elina (2017). Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, Julkaisuja 21. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-21-isbn-978-952-7167-50-2-turjanmaa.pdf

Hankkeen internet-sivusto


Morgondagens skärgårdsbor

Hankkeen johtaja (PI), rahoittaja, kesto: Magnus Enlund, Nordiska skärgårdssamarbetet, 2017-2018

Hankkeen tavoite, tutkimuskysymykset

Utreda ut- och inflyttningen i Ålands, Åbolands, och Stockholms skärgårdar

Hankkeen tutkijoiden ja heidän osahankkeidensa esittely

PM Dan Sundblom, PD Pia Liljeroth

Keskeiset yhteistyökumppanit

Novia, NSS

Julkaisut

Morgondagens skärgårdsbo av Dan Sundblom & Pia Liljeroth