Suomen kotoutumisen edistämisen järjestelmän kuvaus ja arviointi
Euroopan neuvosto ja EU | 1-2/2023
Ukrainalaiset pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla
AKKE, Etelä-Pohjanmaa, EUR ja SPR Länsi-Suomen piiri | 8/2022–6/2023
Väestönmuutos ja muuttoliikkeet Inkerissä 1834–1917 (DEMTI – Demographic transition and migration in Ingermanland)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 2023
Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton seuranta- ja raportointimalli
Työ- ja elinkeinoministeriö | 1.9.- 30.11. 2022
STRATEGI – Stannare på landbygden i Svenska Österbotten
Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stiftelse, Svenska Österbottens Kulturfond | 2021-2022
Siirtolaisuus ennen ja nyt -podcast
Tieteen tiedotus ry | 2021-2022
Maahan muuttaneiden poliittinen osallistuminen
Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 2021-2022
Kuntien kotouttamisohjelmat -selvitys
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kotoutumisen osaamiskeskus | 2021-2022
Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) | 2021–2023
Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE)
Sosiaali- ja terveysministeriö | 2021-2023
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Liikesivistysrahasto (2020), muu rahoitus 2021–2022
The Regions for Migrants and Refugees Integration, REGIN Project
Euroopan unioni | 2020–2022
Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa
Argumenta-hanke, Suomen Kulttuurirahasto, 2019–2021
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) | 2020–2021
Muuttoliikkeet ruotsinkielisillä alueilla Suomessa
Svenska Finlands Folkting | 2020–2021
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
Seinäjoen kaupunkiseudun K8-kunnat | 2019–2021
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Suomen Akatemia | 2019–2021
Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita
Suomen Akatemia | 2018–2021
SPRING – Sustainable practises of integration
European Union, Horizon 2020 | 2022
Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (ARADE)
Suomen Akatemia | 2018–2022
Muuttuva ulkosuomalaisuus: kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta
Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto, Suomi-Seura, Suomen Merimieskirkko, Kansanvalistusseura, Siirtolaisuusinstituutti | 2020–2021
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta | 2020–2021
Suomenruotsalaisen maahanmuuttotutkimuksen bibliografia
Svensk-Österbottniska samfundet | 2020–2021
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi suomenruotsalaisissa kunnissa
Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Vaasan sairaanhoitopiiri | 2020–2021
Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries
PRIO, Research Council of Norway | 2017–2020
AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
Euroopan sosiaalirahasto, Turun kaupungin sivistystoimiala | 2017–2020
Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies
NordForsk | 2015–2020
Selvitys moniperusteisesta syrjinnästä
Oikeusministeriö | 11/2017–4/2018
Morgondagens skärgårdsbor
Nordiska skärgårdssamarbetet | 2017–2018
Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi
EU:n sisäasioiden rahastot: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto | 2016–2018
Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen
Utvecklingsbolaget Concordia, 2016–2017
Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana
Euroopan sosiaalirahasto | 2015–2017