Search Results for: siirtolaisuusinstituuttisäätiö

Faktureringsuppgifter

Kära partner! Vi har tagit i bruk elektronisk fakturahantering och våra faktureringsadresser är följande:  Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr.FO-nummer: 0217712-5 E-fakturor E-fakturaadress: 003702177125 Operatör: Opentext Oy Operatörs-ID: 003708599126 Pappersfakturor Stiftelsen för Migrationsinstitutet Fakturering PB 122 40011 HEEROS PALVELUT Notera! Endast pappersfakturor skickas till postboxadressen. Annat material förstörs. E-postfakturor  siirtolaisuusinstituuttisaatio@heeros-invoices-fi.com(meddelandestorleken max. 30 MB)  Vi föredrar e-fakturor. Om […]

Stadgar

Stiftelsens stadgar Bekräftade den 23 mars 2016. 1 § Stiftelsens namn är Siirtolaisuusinstituuttisäätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr och den har sitt säte i Åbo stad. 2 § Stiftelsens syfte är att: bedriva och främja forskning om migration  främja insamling, lagring och dokumentation av forskningsmaterial samt utställnings- och museiverksamhet i anslutning till migration, såsom emigration […]