Användarvillkor

Avgiften för att använda Emigrantregistret gäller ett år i taget och inkluderar tillgång till Emigrantregisterets online-databaser. Tjänsten är tillgänglig så snart kunden får orderbekräftelsen.

Vid problem med användningen och innehållet i Emigrantregistret, vänligen kontakta Migrationsinstitutets arkivarie Jarno Heinilä jarno.heinila@migrationinstitute.fi (Tel. +358 40 631 3042) eller info@migrationinstitute.fi

Avbokningsregler

Kunden har rätt att säga upp detta serviceavtal inom 14 dagar. Avbokningsperioden löper ut 14 dagar efter det att serviceavtalet har ingåtts.

För att utöva ångerrätten måste kunden meddela oss om beslutet att säga upp avtalet på ett entydigt sätt (till exempel via brev, post eller e-post). För att följa avbokningsperioden räcker det för kunden att skicka ett meddelande om utövandet av ångerrätten före utgången av avbokningsperioden.

Om kunden säger upp avtalet återbetalar vi den betalning vi fått med den betalningsmetod som används i beställningen.

Avbeställningsmeddelandet kan göras via e-post krista.mielismaki@migrationinstitute.fi , info@migrationinstitute.fi eller per post:

Migrationsinstitutet
Hämeenkatu 13
20500 Turku FINLAND