Program

10.00-10.05 Inledande ord, VD Saara Pellander
10.05-10.35 Presentation av projektet, Specialforskare, docent Maili Malin
10.35-10.45 Kommentar, Specialforskare, docent Pekka Kettunen
10.45-11.15 Frågor från publiken

Speaker: Projektledare Magnus Enlund

Svenska Kulturfonden, Tre Smeder, Vasa sjukvårdsdistrikt, Soite, 2020–2021

Anmälning

Anmäla dig här. Anmälningen utgår 30.11.2021 kl. 12.00

Tillfället ordnas ändast på distans.

Mera information: magnus.enlund@migrationinstitute.fi
Projektsida