Hälsan-projektet handlar om invandrares hälsa och välfärd i finlandssvenska kommuner. Informationsvideo om projekt kommer att publiceras den 26.3. på Migrationsinstitutets Youtube-kanal

Man vet att finlandssvenskarna har en bättre hälsa än finsktalande, vid sidan av skillnader på basis av socioekonomisk status, sysselsättning och civilstånd. På grund av detta, fokuserar projektet på att forska i invandrares hälsa och välfärd i tvåspråkiga kommuner i Nyland, Egentliga Finland, Österbotten och Mellersta Österbotten. Målsättningen är att utreda hur invandrare mår i de finlandssvenska kommunerna, och huruvida deras välfärd skiljer sig åt jämfört med invandrare i finskspråkiga kommuner.

Informationen ges till sjukvårdsdistriktens personal, förtroendevalda och myndigheter om invandrares hälsa och välfärd.

I projektet används registerdata från Cage projektet vid Migrationsinstitutet och uppgifter från enkäten ”Utomlands föddas välfärd (FinMonik)” som utförts av Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten handlar om invandrares hälsa, välfärd och delaktighet.

Hälsan-projektets informationsvideo publiceras den 26.3.2021.

Videon som publiceras den 26.3.2021 på Migrationsinstitutets Youtube-kanal berättar mera om projektet.

Innehållet i informationsvideon:

Inledning: Projektledare Magnus Enlund, Migrationsinstitutet, Centret för Svenskfinland
Presentation av projektet: Specialforskare, docent Maili Malin, Migrationsinstitutet
Kommentar: Forskningschef Hannamaria Kuusio, Institutet för hälsa och välfärd

Mer information:

Evenemang
Migrationsinstitutets evenemang sammanställs på den här sidan. Nyheterna finns på en egen sida.
Läs mer
Framsida
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer