Mobile Futures är en del av rådet för strategisk forsknings program (2021-2027)

Forskare:

Mobile Futures är ett tvärvetenskapligt, handlingsorienterat forskningsprojekt som strävar efter att främja ett rättvist och inkluderande samhälle genom att fokusera på integration som en förtroendebaserad, dubbelriktad process. Den vägledande principen är att ett rättvist och inkluderande samhälle är mer motståndskraftigt när det står inför utmaningar som de demografiska förändringarna innebär.

Projektet leds av Magdalena Kmak, professor i internationell rätt vid Åbo Akademi (ÅA). Biträdande ledare för konsortiet och ledare för AP5 är Johanna Leinonen, akademiforskare vid Uleåborgs universitet. De övriga ledarna för arbetspaketen är universitetsforskare Daniela Alaattinoğlu (AP2, Åbo universitet), professor Gunilla Widén (WP3, ÅA), och forskningsdirektör Elli Heikkilä (AP4, Migrationsinstitutet, MI). Saara Pellander, direktör för MI, fungerar som interaktionsansvarig Yasmin Samaletdin (ÅA) som projektkoordinator för projektet.

Hemsida