The Regions for Migrants and Refugees Integration, REGIN Project
Europeiska unionen | 2020–2022
Lapin ja Koillismaan kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla
Liikesivistysrahasto (2020), övrig finansiering 2021–2022
MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
STRATEGI – Stannare på landbygden i Svenska Österbotten
Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stiftelse, Svenska Österbottens Kulturfond | 2021-2022
Religiös läskunnighet i ett pluralistiskt samhälle
Argumenta – Suomen Kulttuurirahasto 2019-2021
Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland
Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Vasa sjukvårdsdistrikt | 2020–2021
Integrationsforskning i Svenskfinland – en bibliografi
Svensk-Österbottniska samfundet | 2020–2021
Föränderlig utlandsfinländskhet: enkätundersökning om emigration och utlandsfinländskhet
Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, Finland-Samfundet, Finlands Sjömanskyrka, Folkupplysningssällskapet, Migrationsinstitutet | 2020–2021
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet | 2020–2021
Histories of Refugeedom in the Nordic Countries
The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) | 2020–2021
Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
Svenska Finlands Folkting | 2020–2021
Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke
Seinäjoki stadsregions K8-kommuner | 2019–2021
Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City
Finlands Akademi | 2019–2021
Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants
Finlands Akademi | 2018–2021
Action-oriented Research on Asylum Seekers’ Deportability (ARADE)
Finlands Akademi | 2018–2022
Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries
PRIO, Research Council of Norway | 2017–2020
AboaNova – Främjande av immigranters integration i Åbo-regionen
Europeiska socialfonden, Åbo stads bildningssektor | 2017–2020
Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies
NordForsk | 2015–2020
Utredning av multipel diskriminering
Justitieministeriet | 11/2017–4/2018
Morgondagens skärgårdsbor
Nordiska skärgårdssamarbetet | 2017–2018
Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi
Europeiska unionens fonder för inrikes frågor: Asyl-, migrations- och integrationsfonden | 2016–2018
Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen
Utvecklingsbolaget Concordia, 2016–2017
Internationella studerande som resurs
Europeiska socialfonden | 2015–2017