Action-oriented Research on Asylum Seekers’ Deportability (ARADE)
Finlands Akademi | 2018–2022
Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries
PRIO, Research Council of Norway | 2017–2020
AboaNova – Främjande av immigranters integration i Åbo-regionen
Europeiska socialfonden, Åbo stads bildningssektor | 2017–2020
Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies
NordForsk | 2015–2020
Utredning av multipel diskriminering
Justitieministeriet | 11/2017–4/2018
Morgondagens skärgårdsbor
Nordiska skärgårdssamarbetet | 2017–2018
Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi
Europeiska unionens fonder för inrikes frågor: Asyl-, migrations- och integrationsfonden | 2016–2018
Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen
Utvecklingsbolaget Concordia, 2016–2017
Internationella studerande som resurs
Europeiska socialfonden | 2015–2017