Utvecklingsbolaget Concordia, 2016–2017

Projektledare:

Målsättning:

Målsättningen med projektet är att utreda behovet av ett invandrarnätverk i Jakobstadsregionen

Forskare: PD Sanna Saksela Bergholm

Publikationer:

  • Rapporten Behöver vi ett invandrarråd? (Januari 2017) 

Evenemang:

  • Walking café arrangerades i samband med projektet i mars 2016.