Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets medlemsorganisationer finns finländska universitet, ministerier, andra offentliga samfund och ett antal icke-statliga organisationer. Allt som allt har stiftelsen 30 bakgrundsorganisationer. I stiftelsens verksamhet följs Migrationsinstitutets riktlinje för den närmaste kretsen.

Migrationsinstitutets verksamhet leds av verkställande direktören. För institutets forskning och datatjänster ansvarar forskningsdirektören och för stödtjänsterna ansvarar förvaltningsdirektören. Utöver den verkställande direktören har institutet sju ordinarie anställda och 10–15 anställda i olika tidsbestämda uppdrag.

Styrelsen

 • Ordförande: Professor Veli-Matti Ritakallio (Åbo universitet)
 • Vice ordförande: Biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen (Åbo stad)
 • Biträdande professor Olga Davydova-Minguet (Östra Finlands universitet)
 • Professor Magdalena Kmak (Åbo Akademi)
 • Biträdande chef Elina Immonen (inrikesministeriet, migrationsavdelningen)
 • Utvecklingschef Sami Mäntymäki (Seinäjoki stad)
 • Professor Mikko Saikku (Helsingfors universitet)
 • Ledande specialsakkunnig Antti Kaihovaara (arbets- och näringsministeriet)
 • Landskapsdirektör Kari Häkämies (Egentliga Finlands förbund)
 • Forskningsdirektör Venla Berg (Väestöliitto)

Förvaltningsrådet

 • Ordförande: Professor Riitta Pyykkö (Åbo universitet)
 • Vice ordförande: Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio (Egentliga Finlands förbund)

Ministerier

 • Arbets- och näringsministeriet: Regeringsråd Olli Sorainen
 • Utrikesministeriet: Ambassadrådet Sini Paukkunen
 • Undervisningsministeriet: Ingen representant tills vidare
 • Social- och hälsovårdsministeriet: Ingen representant tills vidare

Offentliga samfund

 • Kyrkostyrelsen/Kyrkans utrikesavdelning: Direktör för kyrkans arbete bland utlandsfinländare Mauri Vihko
 • Seinäjoki stad: Sektorchef Heikki Vierula
 • Finlands kommunförbund: Specialsakkunnig Anu Wikman-Immonen
 • Åbo stad: Forskare Meri Vuohu
 • Migrationsverket: Överinspektör Rafael Bärlund
 • Egentliga Finlands förbund: Ordförande: Professor Riitta Pyykkö (Åbo universitet)
 • Vice ordförande: Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio

Högskolor

 • Helsingfors universitet: Professor Inga Jasinskaja-Lahti
 • Östra Finlands universitet: Professor Pekka Suutari
 • Jyväskylä universitet: Professor Jari Ojala
 • Lapplands universitet: Samh. dr, universitetsforskare Saara Koikkalainen
 • Uleåborgs universitet: Professor Jarkko Saarinen
 • Tammerfors universitet: Professor Laura Huttunen
 • Åbo universitet: Vice rektor Riitta Pyykkö
 • Vasa universitet: Professor Seija Virkkala
 • Åbo Akademi: Professor Holger Weiss

Icke-statliga organisationer och samfund

 • Mannerheims barnskyddsförbund: Stadsarkitekt Jarmo Heimo
 • Pohjola-Norden rf: Ordförande för Pohjola-Norden i Åbo Sami Heinonen
 • Finskhetsförbundet: Erkki Seppänen
 • Förbundet för finländska ungdomsföreningar: Vicehäradshövding Risto Villa
 • Demografiska Föreningen i Finland rf: Docent Ismo Söderling
 • Förbundet för Finland-Amerika-föreningar: Jur. kand. Taru Luukkala-Viitanen
 • Förbundet för Finland-Australien-föreningar: Människorättsjurist Liisa Kiianlinna
 • Suomi-Seura r.y.: Professor Jarmo Virmavirta
 • Svenska Finlands Folkting: Universitetslektor Mika Helander
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland: Professor Nils-Erik Villstrand
 • Åbo universitetsstiftelse: Professor Keijo Virtanen
 • Väestöliitto: Forskarprofessor Osmo Kontula

Organisationer i Sverige

 • Sverigefinska Riksförbundet: Styrelsens ordförande Pirkko Karjalainen

Vi är medlem i Stiftelser och fonder rf och följer God stiftelsepraxis.

Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer
Arbeta hos oss
Migrationsinstitutet är en bra utsiktsplats till forskningen om migrationsrörelser i Finland och i världen. Vid institutet finns dessutom unikt kunnande om frågor med anknytning…
Läs mer
Stipendier
Vi delar ut bidrag för migrationsforskning Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Alla…
Läs mer
Gör en donation
Migrationsinstitutet har enligt stadgarna rätt att ta emot donationer och testamenten från Finland och utlandet. Tidigare donationer har institutet investerat i sina fonder, ur vilka man…
Läs mer