Projects concluded in 2020:

AboaNova
AboaNova European Social Fund 2017-2020
  • Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen (Do we Need an Advisory Board?: An Analysis of the Interest in an Advisory Board for Migrants in the Region of Jakobstad)
  • International Talents as Resource for Expanding Companies
  • Selvitys moniperusteisesta syrjinnästä (A Report on Multiple Discrimination)
  • Hundred Apple Trees – Multicultural Finland